Transportoppdrag med fokus på fleksible løsninger

Vi leverer containere med flis og masser samt tomme containere til søppel, jernskrot o.l.

Krokbil

Vi tilbyr skreddersydde løsninger for transport av stenmasser, flis, korn, jord, søppel, metall med mer.

Trekkvogn

Transport av betongelementer, frysevarer, stykkgods og annen spesialtransport.

Dyretransport

Vi transporterer kylling og kalkun til Nortura og Gårdsand.
 

Avløpsslam/gjødsel

Vi transporterer og sprer slam fra blant annet Frevar. Les mer for søknader og informasjon.

Utvalgte kunder

Nortura
Bjørnstad Bygg AS