Transport

Sample title

Krokbil

Krokbilkjøring har oppdrag i hele Østfold men hovedsakelig i Rakkestad og Haldenområdet. De oppdragene er fleksibel og kan enkelt tilpasses ekstra kjøring for å imøtekomme kundens ønsker om rask levering. Vi kan tilby skreddersydde løsninger for leveranser av blant annet stenmasser, flis, matjord, søppelcontainere og metallcontainere. Størrelsen på containerne varierer fra ca. 20m3 til 35m3.

Kornkjøring

Vi setter ut containere når du skal treske og kjører ditt korn rett til mølla

Fliskjøring

Vi tilbyr leveranser av flis, både tørr og rå flis. Gode kontakter gir oss rask levering og i perioder har vi flis på lager.

Utkjøring av masser

Vi kjører stenmasser fra grustak i Halden, Sarpsborg og Rakkestadområdet.

Sample title

Trekkvogn

Vår trekkvogn utfører transport av betongelementer, frysevarer, stykkgods og annen spesialtransport. Vi har normalt kort bestillingstid så ring for å få en rask levering. Vi er ukentlig i Oslo, Fredrikstad og i Vestfoldområdet og har anledning til å frakte enkeltkolli samt hele lass.

Sample title

Dyretransport

I samarbeide med Krog Transport kjører vi inn livdyr til Nortura Hærland. Vi har 7 dyretransportbiler knyttet til denne virksomheten samt en semitrailer til å frakte en plukkemaskin av typen Chicken Cat. Alle våre ansatte er godkjent av Mattilsynet og har mottatt opplæring i hvordan man skal transportere livdyr mest mulig skånsomt for dyrene.